mask

Co trzeba wiedzieć o amortyzacji środków trwałych?

Środki trwałe to istotna część własności wielu przedsiębiorstw. Obejmują one składniki majątku firmy, które można użytkować w okresie dłuższym niż jeden rok. Najczęściej zalicza się do nich maszyny i urządzenia o różnych przeznaczeniu, sprzęty biurowe, środki transportu czy rozmaite nieruchomości. Przedsiębiorca mógł je kupić specjalnie na potrzeby firmy albo nabyć wcześniej, przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Jak przeprowadza się amortyzację środków trwałych?

Środki trwałe cechują się tym, że z biegiem czasu następuje ich naturalne zużycie, co wiąże się ze stratami wartości. Taką zmianę należy uwzględnić w księgach rachunkowych firmy. Aby podawać rzeczywistą wartość, ważne jest, by dokonywać regularnych odpisów amortyzacyjnych, które będą odpowiadały poziomowi zużycia danego środka trwałego. Amortyzację można zacząć wpisywać od tego miesiąca, w którym konkretny środek zaczął być użytkowany. Koniec procesu następuje wtedy, gdy wartość początkowa zrówna się z wysokością odpisów amortyzacyjnych. W Mogilnie i okolicach pomoc w wykonywaniu takich rozliczeń świadczy biuro rachunkowe Teresy Kozłowskiej.

Jakie są metody amortyzacji?

Można wyróżnić trzy główne metody amortyzacji środków trwałych:

  • Liniowa – najczęściej wybierana i najprostsza, w której zakłada się, że zużywanie się środka trwałego będzie równomierne przez cały czas użytkowania. Dlatego odpisy amortyzacyjne mają równą wartość co miesiąc.
  • Degresywna – dotyczy tylko niektórych środków trwałych określonych w przepisach i polega na tym, że wartość amortyzacji zmienia się, bo wydajność danego środka spada wraz z czasem jego użytkowania.
  • Naturalna – polega na odpisywaniu w amortyzacji takiej wartości środka trwałego, która jest proporcjonalna do wykorzystania jego potencjału użytkowego.