mask

Zapraszamy do lektury bloga

Co trzeba wiedzieć o amortyzacji środków trwałych?

koncepcja księgowości biznesowej

Środki trwałe to istotna część własności wielu przedsiębiorstw. Obejmują one składniki majątku firmy, które można użytkować w okresie dłuższym niż jeden rok. Najczęściej zalicza się do nich maszyny i urządzenia o różnych przeznaczeniu, sprzęty biurowe, środki transportu czy rozmaite nieruchomości. Przedsiębiorca mógł je kupić specjalnie na potrzeby firmy albo nabyć wcześniej, przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Poznaj obowiązki związane z kasą fiskalną

obsługa kasy fiskalnej

Kasa fiskalna to rodzaj urządzenia, które służy do rejestracji obrotów przedsiębiorstwa oraz podatku VAT należnego od sprzedaży detalicznej. Ogólne zasady mówią, że taką kasę trzeba posiadać, jeśli firma sprzedaje swoje usługi lub produkty osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej. Poza tym roczne obroty firmy powinny przekraczać 20 tysięcy złotych, w innym wypadku urządzenie nie jest konieczne. Jeśli jednak decydujemy się na kasę fiskalną, to warto poznać obowiązki z nią związane.

Czytaj więcej

JPK a zawieszenie działalności gospodarczej

dokument elektroniczny

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny, to dane podatkowe, które przedsiębiorca ma obowiązek przekazywać organom kontroli skarbowej. Mają one postać elektroniczną i są generowane w ustalonej formie bezpośrednio z oprogramowania księgowego używanego w danej firmie. Podczas prowadzenia działalności takie pliki wysyła się co miesiąc, jednak czy taki obowiązek istnieje wtedy, gdy się ją zawiesza?

Czytaj więcej

Jak wznowić działalność gospodarczą?

kobieta pracująca na laptopie

Zmienne warunki panujące na rynku, sezonowość oferty czy pandemia mogą przyczynić się do tego, że wiele firm zawiesza na pewien czas prowadzoną działalność, aby przeczekać najtrudniejszy okres. Jednak po przerwie wynikającej z rozmaitych przyczyn część z nich postanawia wrócić i wznowić swoją działalność. W jaki sposób można to zrobić, aby wszystko odbywało się zgodnie z przepisami prawa?

Czytaj więcej

W jakim trybie można wypowiedzieć umowę o pracę?

Wypowiedzenie umowy

Umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie między pracodawcą a pracownikiem. W tym dokumencie określa się strony oraz rodzaj pracy, jaka ma być wykonywana. Na podstawie umowy o pracę pracownik zobowiązuje się do wykonywania na rzecz pracodawcy określonych czynności, przy czym ważne jest wyznaczenie miejsca i czasu, w jakich mają być one realizowane, a także wysokość wynagrodzenia. Czasem jednak z różnych powodów chce się zakończyć taką umowę, wtedy warto dowiedzieć się, jakie możliwości są dostępne.

Czytaj więcej

Jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy?

kobieta siedząca za biurkiem

Świadectwo pracy to rodzaj dokumentu, który przekazuje się bezpośrednio pracownikowi albo osobie przez niego uprawnionej wtedy, gdy następuje rozwiązanie umowy o pracę czy też jej wygaśnięcie. Wydawany jest dla wszystkich umów o pracę, zarówno tych na okres próbny, jak i na czas określony oraz nieokreślony. W świadectwie pracy muszą być zawarte konkretne informacje, a ich zakres został zapisany w Kodeksie pracy.

Czytaj więcej

Jak obliczyć listy płac?

lista płac

Lista płac to dokument, na podstawie którego wypłaca się pracownikom wynagrodzenie. Trzeba pamiętać, że dotyczy tylko tych osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak wygląda proces obliczenia listy płac, to zapraszamy Cię do lektury niniejszego wpisu.

Czytaj więcej

Czym jest mały i duży ZUS?

napis ZUS

ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych to niewątpliwie istotna instytucja na mapie Polski. Płacone na jej rzecz składki stanowią podstawę do budowania systemu ubezpieczeń społecznych. Emerytury, renty – wszystko to jest możliwe właśnie dzięki funkcjonowaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj więcej

Co trzeba wiedzieć o mikrorachunku?

dokumenty

Istnieją różne terminy, które mają przedrostek mikro. Mowa tu między innymi mikrofalówce, mikrobiologii i mikroprzedsiębiorcach. Wszystkie te pojęcia mają do siebie to, że oznaczają coś małego, mniejszego już to, co już i tak zwykliśmy nazywać małym. Nie inaczej jest z mikrorachunkiem podatkowym. To narzędzie zaprojektowane z myślą o przedsiębiorcach ma za zadanie uprościć kwestie związane z regulowaniem zobowiązań podatkowych.

Zobacz również: rachunkowość

Czytaj więcej

Kogo dotyczy PiT-0?

pit 0

Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie PIT-0 w celu zachęcenia młodych do pozostania i legalnej pracy w Polsce. Od początku 2020 r. pracodawcy zobowiązani są automatycznie wypłacać objętym ulgą pracownikom wynagrodzenie niepomniejszone o PIT. Aby móc być zwolnionym z podatku dochodowego od osób fizycznych należy spełnić łącznie trzy warunki.

Zobacz więcej: usługi księgowe

Czytaj więcej