mask

W jakim trybie można wypowiedzieć umowę o pracę?

Umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie między pracodawcą a pracownikiem. W tym dokumencie określa się strony oraz rodzaj pracy, jaka ma być wykonywana. Na podstawie umowy o pracę pracownik zobowiązuje się do wykonywania na rzecz pracodawcy określonych czynności, przy czym ważne jest wyznaczenie miejsca i czasu, w jakich mają być one realizowane, a także wysokość wynagrodzenia. Czasem jednak z różnych powodów chce się zakończyć taką umowę, wtedy warto dowiedzieć się, jakie możliwości są dostępne.

Jak pracownik może rozwiązać umowę o pracę?

Pracownik ma kilka sposobów, za pomocą których może wypowiedzieć umowę o pracę. Warto dowiedzieć się więcej, w jakich okolicznościach są one możliwe:

  • Za wypowiedzeniem – rozwiązanie umowy o pracę w ten sposób polega na złożeniu przez pracownika odpowiedniego dokumentu, który najlepiej dostarczyć na piśmie w dwóch kopiach – dla pracownika i pracodawcy. W tym piśmie nie ma konieczności podawania powodu, z jakiego chce się zakończyć pracę. Trzeba jednak pamiętać, że jego skutek nie jest natychmiastowy, bo po wręczeniu dokumentu trwa okres wypowiedzenia zależny od rodzaju umowy i stażu pracy pracownika w firmie.
  • Za porozumieniem stron – ten rodzaj wypowiedzenia umowy o pracę zależy od woli obu stron. Często pracownik nie ma już motywacji do pracy i wtedy za zgodą pracodawcy może rozwiązać umowę z krótszym okresem wypowiedzenia, niż przewidują przepisy. Zgoda na to rozwiązanie nie jest obowiązkiem pracodawcy, ale zależy od jego dobrej woli.
  • Ze skutkiem natychmiastowym – taki sposób rozwiązania o pracę można zastosować, jeśli pracodawca w sposób ciężki naruszył obowiązki pracownicze. Pracownik wtedy przygotowuje pismo, w którym podaje konkretny powód jego złożenia i przysługuje mu także odszkodowanie za okres wypowiedzenia.