mask

Czym jest mały i duży ZUS?

ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych to niewątpliwie istotna instytucja na mapie Polski. Płacone na jej rzecz składki stanowią podstawę do budowania systemu ubezpieczeń społecznych. Emerytury, renty – wszystko to jest możliwe właśnie dzięki funkcjonowaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Mały ZUS

Składki, które trafiają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, opłacane są przed przedsiębiorców prowadzących różnego rodzaju działalności gospodarcze. Nie wszyscy jednak traktowani są przez tę instytucję państwową tak samo. Niektórzy przedsiębiorcy mają możliwość, aby płacić tak zwany mały ZUS, który związany jest z pewnymi ułatwieniami. Pozostali natomiast zobowiązani są do tego, aby regulować sprawy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na zasadzie dużego ZUS-u.

Mały ZUS to rozwiązane wykoncypowane z myślą o osobach, które dopiero startują ze swoją działalnością gospodarczą. Głównym elementem takiej opcji jest wprowadzenie różnego rodzaju ułatwień, które pozwalają zmniejszyć obciążenia na starcie i wskutek tego są w stanie pomóc przedsiębiorcy w skutecznym wejściu na rynek i zadomowieniu się w swojej branży. Okres, przez który obowiązują ulgi przewidziane w ramach małego ZUS-u, wynosi pół roku, czyli sześć miesięcy.

Duży ZUS

Bardziej doświadczeni przedsiębiorcy są już jednak zobowiązani do tego, aby regulować sprawy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na zasadzie dużego ZUS-u. Rozwiązanie to oznacza po prostu tyle, co normalne, nieobejmujące żadnych wyjątków rozliczanie się ze składek na ubezpieczenia społeczne. W ramach tej opcji minimalną podstawę płacenia składek określa się jako 60% tego, ile wynosi w odpowiednich prognozach przeciętne wynagrodzenie brutto w ciągu miesiąca.

Podsumowując, dla każdego w ZUS-ie istnieje odpowiednie rozwiązanie. Nie ma obaw, że ktoś zostanie pominięty przez tę instytucję. Ma ona zaplanowane programy zarówno dla mniej, jak i dla bardziej doświadczonych przedsiębiorców. Każdy może znaleźć rozwiązanie, dzięki któremu dołoży się do państwowej kasy.