mask

JPK a zawieszenie działalności gospodarczej

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny, to dane podatkowe, które przedsiębiorca ma obowiązek przekazywać organom kontroli skarbowej. Mają one postać elektroniczną i są generowane w ustalonej formie bezpośrednio z oprogramowania księgowego używanego w danej firmie. Podczas prowadzenia działalności takie pliki wysyła się co miesiąc, jednak czy taki obowiązek istnieje wtedy, gdy się ją zawiesza?

Dlaczego plik JPK jest tak ważny?

Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów, aby instytucje zajmujące się podatkami i kontrolą skarbową miały łatwiejszy dostęp do danych związanych z działalnością prowadzoną przez przedsiębiorców. Ten dokument elektroniczny firma wysyła każdego miesiąca i zawiera on informacje dotyczące wszystkich operacji gospodarczych przeprowadzanych przez nią w tym czasie. Dzięki niemu kontrole podatkowe mają przebiegać szybciej i sprawniej, co jest korzystne zarówno dla urzędników, jak i przedsiębiorców. Łatwiejsze ma być także wykrywanie nieprawidłowości, unikania płacenia podatków czy wyłudzeń.

Co z plikiem JPK, gdy działalność zostaje zawieszona?

Od 2018 roku obowiązek składania JPK mają nie tylko duże, średnie i małe firmy, ale także mikroprzedsiębiorcy. W województwie kujawsko-pomorskim biuro rachunkowe świadczące pomoc w przygotowywaniu takich plików prowadzi na przykład Teresa Kozłowska. Gdy firma funkcjonuje standardowo, plik JPK należy wysyłać do 25 dnia danego miesiąca, ale wątpliwości pojawiają się, kiedy przedsiębiorstwo zawiesza swoją działalność. Wtedy większość podatników jest zwolniona z obowiązku dostarczania tego pliku do urzędu skarbowego. Istnieją jednak w tej kwestii pewne wyjątki, dlatego konkretną sytuację warto skonsultować z biurem księgowym, aby upewnić się co do dalszego postępowania.