mask

Poznaj obowiązki związane z kasą fiskalną

Kasa fiskalna to rodzaj urządzenia, które służy do rejestracji obrotów przedsiębiorstwa oraz podatku VAT należnego od sprzedaży detalicznej. Ogólne zasady mówią, że taką kasę trzeba posiadać, jeśli firma sprzedaje swoje usługi lub produkty osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej. Poza tym roczne obroty firmy powinny przekraczać 20 tysięcy złotych, w innym wypadku urządzenie nie jest konieczne. Jeśli jednak decydujemy się na kasę fiskalną, to warto poznać obowiązki z nią związane.

Jakie obowiązki wiążą się z użytkowaniem urządzenia fiskalnego?

Użytkowanie kasy fiskalnej wiąże się z pewnymi obowiązkami, które określone są przepisami. Jeśli nie mamy co do nich pewności, zawsze możemy skontaktować się z biurem księgowym, które pomoże nam zrozumieć, w jaki sposób powinniśmy działać. Warto jednak wiedzieć, że do najważniejszych obowiązków należą:

  • Wystawianie i wydawanie klientom paragonów po każdej przeprowadzonej transakcji sprzedaży.
  • Kontrolowanie poprawności działania urządzenia i niezwłoczne wzywanie serwisu, gdy tylko zauważymy coś niepokojącego.
  • Regularne przeglądy techniczne kasy, które muszą być wykonywane co najmniej raz na dwa lata.
  • Wymóg archiwizowania kopii wszystkich wydanych paragonów, które mogą być później kontrolowane przez instytucje skarbowe.
  • Tworzenie i drukowanie regularnych raportów dziennych i miesięcznych obejmujących wszystkie transakcje z danego okresu.
  • Wymiana pamięci fiskalnej po jej zapełnieniu, a także w przypadku pojawienia się uszkodzeń. Czynność tę wykonuje zwykle wezwana ekipa serwisowa.
  • Przechowywanie książki serwisowej, w której zawarte są informacje dotyczące użytkowania kasy fiskalnej.
  • Konieczność zapoznania z działaniem urządzenia fiskalnego wszystkich pracowników, którzy będą później je obsługiwać.