mask

Jak wznowić działalność gospodarczą?

Zmienne warunki panujące na rynku, sezonowość oferty czy pandemia mogą przyczynić się do tego, że wiele firm zawiesza na pewien czas prowadzoną działalność, aby przeczekać najtrudniejszy okres. Jednak po przerwie wynikającej z rozmaitych przyczyn część z nich postanawia wrócić i wznowić swoją działalność. W jaki sposób można to zrobić, aby wszystko odbywało się zgodnie z przepisami prawa?

Możliwości zawieszenia działalności gospodarczej

Długość okresu zawieszenia działalności jest określana przez samego przedsiębiorcę, ale nie może być krótsza niż 30 dni. Wygasa wtedy obowiązek płacenia wszystkich składek, w tym emerytalnych rentowych, wypadkowych i zdrowotnych. Jednak zawieszenie to okres przejściowy przeznaczony na uporządkowanie spraw firmy albo uporanie się z powstałymi problemami. Dlatego powinno zostać zakończone wznowieniem działalności albo jej definitywnym zakończeniem, jeśli po przerwie nie znaleziono innego rozwiązania.

W jaki sposób przebiega wznowienie działalności gospodarczej?

Po upływie czasu określonego na zawieszenie przedsiębiorca może odwiesić prowadzoną działalność. Jeśli w piśmie o zawieszenie podano datę kończącą je, to po jej upływie działalność wznawia się automatycznie. Natomiast jeżeli daty nie podano lub wznowienie ma nastąpić przed jej upływem, to potrzebne jest złożenie specjalnego wniosku do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). W jego przygotowaniu, aby wszystko przebiegło prawidłowo, może pomóc biuro rachunkowe. Gotowy wniosek wystarczy złożyć w urzędzie, przesłać online albo tradycyjną pocztą. Ta informacja zostaje automatycznie przekazana do ZUS-u, więc od tego czasu wznawia się płacenie składek oraz rozliczenia podatkowe na dotychczasowych zasadach.