mask

Jak obliczyć listy płac?

Lista płac to dokument, na podstawie którego wypłaca się pracownikom wynagrodzenie. Trzeba pamiętać, że dotyczy tylko tych osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak wygląda proces obliczenia listy płac, to zapraszamy Cię do lektury niniejszego wpisu.

Jak ustalić składki ZUS?

Zanim określi się zapłatę, która należy się pracownikowi, trzeba ustalić kwotę brutto wynagrodzenia, a następnie obliczyć na tej podstawie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do potrącenia. W pierwszej kolejności trzeba obliczyć składki społeczne. Kwotę brutto wynagrodzenia mnoży się odpowiednio przez procent składek (9,76% emerytalnej, 1,5% rentowej, 2,45% chorobowej). Tak uzyskane kwoty dodaje się do siebie i potrąca z wynagrodzenia brutto. Kolejnym krokiem są ubezpieczenia zdrowotne. Tutaj określa się podstawę do określenia składki. Jest nią kwota brutto pomniejszona o składki społeczne. Potem tę podstawę przemnaża się przez wysokość składki (9%) i otrzymaną kwotę również potrąca z pozostałej kwoty wynagrodzenia.  Wykwalifikowana obsługa płacowa pozwoli Ci obliczyć składki ZUS w bardziej skomplikowanych przypadkach

Jak ustalić daniny do US?

Skoro mamy kwotę wynagrodzenia pomniejszoną o składki ZUS, to czas ustalić kwotę podatku i zaliczki na podatek dochodowy. Żeby to zrobić, potrzebna jest podstawa opodatkowania. Oblicza się ją przez potrącenie składek społecznych i kwoty uzyskania przychodu (250 zł) od kwoty brutto. Tak uzyskaną kwotę mnoży się przez procent podatku (12%). Uzyskany iloraz zaokrągla się do pełnych złotych i taką kwotę oddaję się do Urzędu Skarbowego w imieniu pracownika. Kwotę netto wynagrodzenia do wypłaty stanowi kwota brutto pomniejszona o wszystkie składki i kwotę zaliczki na podatek dochodowy.