mask

Kogo dotyczy PiT-0?

Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie PIT-0 w celu zachęcenia młodych do pozostania i legalnej pracy w Polsce. Od początku 2020 r. pracodawcy zobowiązani są automatycznie wypłacać objętym ulgą pracownikom wynagrodzenie niepomniejszone o PIT. Aby móc być zwolnionym z podatku dochodowego od osób fizycznych należy spełnić łącznie trzy warunki.

Zobacz więcej: usługi księgowe

Komu przysługuje ulga w ramach zerowego PIT-u?

Zgodnie z art. 121 ust. 1 pkt. 148 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z niektórych umów zlecenia, z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, które otrzymane zostały przez podatnika do 26. roku życia – jeżeli nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Ten skomplikowany przepis należy rozumieć tak, że PIT-0 dotyczy osób, które łącznie spełniły następujące warunki:

 Zobacz także: Co trzeba wiedzieć o mikrorachunku?

  • nie ukończyły 26. roku życia;
  • nie osiągnęły dochodu przekraczającego 85 528 zł;
  • ale osiągnęły go z określonego źródła.

Czytaj także: Jak uzyskać podatkową interpretację indywidualną?

Niezwykle pomocna dla pracodawcy w stwierdzeniu, w jakiej wysokości powinien wypłacić wynagrodzenie, jest obsługa płacowa profesjonalnego biura rachunkowego. Jeżeli chodzi o wiek podatnika, trzeba pamiętać, że obliczanie wieku osoby fizycznej podlega odrębnym zasadom. Termin taki upływa z początkiem ostatniego dnia. W związku z tym stwierdzenie, że zwolnienie z PIT-u przysługuje co do dochodów uzyskanych „do ukończenia 26. roku życia” należy rozumieć tak, że chodzi o wynagrodzenia wypłacone do dnia 26. urodzin. Jeżeli zatem pracownik urodził się 5 października 1995 roku, a wynagrodzenie za wrzesień 2021 roku zostało mu wypłacone tego samego dnia – ulga nie przysługuje, jeżeli zaś 4 października – przysługuje. Jeżeli chodzi o ustalenie źródła przychodów, najoczywistszym źródłem takiej informacji powinna być umowa i jej interpretacja. W przypadku przekroczenia limitu 85 528 zł podatek odliczyć należy tylko od nadwyżki – wspomniana kwota pozostaje pod wpływem ulgi.