mask

Czym jest VAT i jak go rozliczyć?

Istnieją różne rodzaje podatków. Można wymienić podatek dochodowy, podatek PIT, podatek od darowizny. Jednym z najpowszechniejszych, takim, z którym mamy do czynienia na co dzień, kupując chociażby różne produkty w sklepie, jest podatek od towarów i usług, zwany podatkiem VAT. Obłożone są nim zwykle produkty sprzedawane w sklepach, ale także i czynności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, takie jak świadczenie określonych usług czy sprzedawanie towaru. Dlatego też każdy przedsiębiorca musi dbać o to, aby prawidłowo rozliczać VAT. Oczywiście zasada rzetelności nie dotyczy tylko tej odmiany świadczenia – jest ona ważna także w innych przypadkach. Tym niemniej w przypadku podatku VAT warto szczególnie zadbać o prawidłowe rozliczanie. 

Zobacz również: usługi rachunkowe

Podstawowe kwestie

Jedną z istotniejszych kwestii dotyczących podatku VAT jest, to kiedy trzeba go naliczać, a kiedy można być z niego zwolnionym. Istnieje bowiem szereg sytuacji, które uprawniają do skorzystania z ulgi. Możliwość taką mają, chociażby ci przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie swojej działalności. Ulga obowiązuje w powiązaniu z limitem obrotów, który nie powinien przekraczać 200 tys. zł. Jeśli jednak dzieje się tak, że kwota transakcji jest wyższa, należy już dokonać zgłoszenia rejestracyjnego. Robi się to za pomocą specjalnego druku VAT-R.

Co trzeba wiedziec o mikrorachunku?

Istotne jest jednak nie tylko to, co się płaci, lecz również to, gdzie się płaci. Jeśli chodzi o podatek VAT, to należy go uiszczać na specjalny, indywidualny numer przysługujący mikrorachunkowi podatkowemu. Wielką zaletą takiego sposobu rozliczania jest stałość związana z miejscem wpłaty. Numer mikrorachunku podatkowego nie ulega bowiem zmianie nawet w przypadku przeprowadzki i związanego z nią przeniesienia spraw do innego urzędu skarbowego.

Zobacz również: Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Generalnie należy pamiętać o tym, że nie ma jednego, uniwersalnego sposobu rozliczania podatku VAT. Działanie to każdorazowo uzależnione jest od specyfiki danego przedsiębiorstwa – jego wielkości, stażu oraz innych aspektów.