mask

Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Ewidencja przychodu jest nieskomplikowana, dlatego też wiele osób uważa ją za najłatwiejszą formę księgowości. W praktyce bowiem zawiera tylko przychody z realizowanej działalności gospodarczej. Co jednak koniecznie trzeba wiedzieć o prowadzeniu ewidencji przychodu oraz jakie stawki obowiązują w tym zakresie?

Kiedy można rozliczać się za pomocą ryczałtu?

Warunki rozliczania w formie zryczałtowanej, która oparta jest na ewidencji przychodów, precyzyjnie określa ustawa. Jest to forma dedykowana dla osób fizycznych, których przychód nie przekroczył 250 tys. euro w poprzednim roku podatkowym. Rozwiązanie to jest kierowane także do czerpiących zyski np. z wynajmu oraz dzierżawy.

Czytaj też: Kto jest zobowiązany do prowadzenia KPiR?

Istnieje też grupa podmiotów, które nawet w przypadku spełnienia kryterium dochodowego nie mogą korzystać z takiego sposobu ewidencjonowania. Dotyczy to m.in. aptek, wykonawców wolnych zawodów (np. stomatologów i lekarzy), a także usług księgowych. Nie jest to dodatkowo rozwiązanie kierowane do pośredników działających w zakresie hurtowej sprzedaży maszyn oraz innych urządzeń przemysłowych.

Jakie są obowiązujące stawki ryczałtu?

Wymiar stawki uzależniony jest oczywiście od rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności. Najniższa to 2 proc. i dedykowana jest ona osobom sprzedającym własne produkty spożywcze, ale produkowane metodami gospodarczymi. Jedna z niższych stawek, bo 3 proc., może być zastosowana w przypadku działalności gastronomicznej z wyjątkami, o których mówi ustawa. Natomiast najwyższa stawka 20 proc. dedykowana jest dla osób wykonujących wolne zawody, ale tylko tych, które wymieniono w ustawie i które mogą rozliczać się w ten sposób.

Zobacz także: Czym jest VAT i jak go rozliczyć?

Trzeba pamiętać także o podatku karnym wynoszącym 75 proc. Jest on nakładany w sytuacji, gdy ewidencja jest prowadzona w sposób nieprawidłowy, co może budzić podejrzenia o próby ukrycia części przychodów.

Prowadzenie ewidencji przychodu może być dla wielu przedsiębiorców naprawdę korzystną formą rozliczania. Aby dowiedzieć się więcej o tej metodzie, serdecznie zachęcamy do kontaktu.