mask

Kto jest zobowiązany do prowadzenia KPiR?

 

Systematyczne rozliczanie się z Urzędem Skarbowym to obowiązek każdej osoby, która prowadzi działalność gospodarczą czy spółkę. Jednak nie w każdej sytuacji przedsiębiorca jest zobligowany do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. W niektórych przypadkach należy wykorzystać tak zwaną ewidencję uproszczoną. W tym artykule przedstawimy, na czym polega, kiedy należy z niej skorzystać oraz jakie trzeba spełnić wymogi, by rozliczać się w ten sposób.

Czytaj też: Jak uzyskać podatkową interpretację indywidualną?

Co to jest KPiR?

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów to jeden z kilku rodzajów uproszczonej księgowości, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy. Ten dokument  służy do ewidencjonowania operacji finansowych w obrębie danej firmy. W KPiR powinny zostać odnotowane: wszystkie przychody danego przedsiębiorstwa, wydatki poniesione na jego prowadzenie, pensje dla pracowników, zakupione w obrębie firmy towary i materiały, nakłady finansowe poniesione na rozwój wiedzy oraz badania związane np. z wprowadzeniem na rynek nowego, innowacyjnego produktu, a także pozostałe koszty.

Czytaj także: Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Kto jest zobligowany do prowadzenia KPiR?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym do prowadzenia KPiR są zobowiązane: osoby, które prowadzą działalność gospodarczą oraz spółki partnerskie, jawne i cywilne, jeśli w minionym roku przychód z ich działalności był niższy niż 1,2 mln euro netto. Jeśli ta kwota została przekroczona – wówczas wymagane jest prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych. Obowiązek prowadzenia KPiR mają także Ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność pozarolniczą i rozliczają się z Urzędem Skarbowym przy pomocy podatku liniowego czy na zasadach ogólnych. Ponadto obowiązek prowadzenia KPiR dotyczy także jednostek, które prowadzą działalność w oparciu o umowę zlecenie bądź umowę agencyjną, duchownych, a także tych osób, które posiadają określony rodzaj uprawy bądź produkcji rolnej wymieniony w przepisach podatkowych. Są to między innymi: hodowle grzybów, zwierząt futerkowych, drobiu, jedwabników, roślin oraz szklarni o powierzchni powyżej 25 metrów kwadratowych.